Nya företag på Soft Center

Vi vill passa på och hälsa alla våra nya hyresgäster välkomna till Soft Center.

Våra nya hyresgäster under 2018 är:
YrkesAkademin

Våra nya hyresgäster under 2017 är:

Ekonomi & Upplevelser i Blekinge AB
Ronneby Kvinnojour
Schvung MYWAY
Hermods AB
AlphaCE
Stejo designbyrå AB
Systematiq
ABE & RAY Digital Agency
CoolFors Sweden AB
Saad Juristfirma

Psykoterapi Ing-Marie Andersson
Combiwood Sverige AB

Våra nya hyresgäster under 2016 var:

Office Kontorsservice Ronneby AB
Roula Consulting AB
Office Kontorsservice Ronneby AB
Jacquet Sverige AB

Glow Media AB
Enkla Elbolaget
Apelgårdens HVB i Blekinge AB

CPA Fastigheter AB
BIU Online
Ronneby [CARE OF] Finsam
KomVux – Vuxenutbildning

Start Soft – tillfällig undervisningsenhet

Arbetsfabriken AB

BTV Nordic AB
MaxIT Consulting
Almi Invest Syd AB

Markbyggaren i Blekinge AB
Tandläkare Kerstin Fogelberg
Tandläkare Catarina Brunberg
SEFI – Ronneby Kommun
Nova Innovation Solutions AB
Pöyry Sweden AB

Våra nya hyresgäster under 2015 är:
Socialförvaltningen Ronneby Kommun
Kaoskompaniet
Restaurang Soft
Business Ronneby
Jits AB

B Ä R Cargolift

Trinnovera AB
RIPA Specialfordon AB
LillyDesign
Skorstensfejarmästarna Syd AB

Brottsofferjouren Blekinge
Webtel Media i Ronneby AB
Protoko AB
Enkla Elbolaget
Noisy Cricket AB

Mera information om respektive företag finns under meny Företagen.