Evolving Energy Consortium 2EC

Soft Center 5 plan 2

Evolving Energy Consortium 2EC är ett internationellt företag som främst levererar tjänster inom styrning, ledning och organisationsutveckling till företag som sätter säkerheten främst. 2EC har även spetskompetens inom ledarskap, kultur, organisationsförändring, händelseutredning, säkerhet och security granskning, ledningssystem, konflikthantering, möte/workshop facilitering, processledning, individ och grupputveckling. Flertalet av tjänsterna utförs även virtuellt med hjälp av de senaste tekniklösningarna. 2EC experter har lång och djuperfarenhet av sina respektive områden. Signumet för 2EC är hållbara förbättringar som bygger på snabbt kapacitetsbyggande och implementering lätthanterliga verktyg. 2EC är specialiserade på att öka energin i en positiv riktning som ger mervärde för företag, team och individ. Att skapa gemensam förståelse för komplexitet och systemiska samband har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för hållbara lösningar och transformation. Samtliga metoder, verktyg och arbetssätt som 2EC använder har vetenskaplig grund. 2EC utför även forskningsarbete tillsammans med världsledande experter.

2Ec har en avdelning som är specialiserad på virtuellt ledarskaps- och kulturutveckling. COVID-19 pandemin har för många inneburit en tuff omställning till att arbeta virtuellt. Att få det mänskliga mötet i dessa virtuella miljöer att fungera för att både ha fortsatt effektivitet och tillse att den sociala sidan är intakt är av stor vikt. Det krävs bra metoder, verktyg och ledarskap. Detta har 2EC satt speciellt fokus på under 2020 och hjälpt sina kunder att bemästra.

För 2EC är det viktigt att ständigt jobba för och med våra värdegrunder. Allt arbete vi gör ger plats för Empowerment och Dynamic Work, samtidigt som vi integrerar vetenskap, teknologi och innovation. Detta ger plats för kundens utveckling genom medvetenhet, samarbete och empati. Vi omfamnar mångfald. Vi bryr oss om människor och planeten. Vi står upp för säkerhet.

Kontakt: Monica Haage
Telefon: +46 72 71 68 888
E-post: info@2ec.se eller direkt monica.haage@2ec.se