Avflyttning

Alla våra lokaler uthyres i befintligt skick och det är du som vårdar och sköter underhållet av lokalen, om inget annat avtalats.

När du flyttar in gör vi gemensamt en besiktning av lokalerna, och den dag du flyttar ut görs en ny besiktning på samma sätt. Finns det skador som inte kan anses vara normalt slitage utan vållats genom ovarsamhet, ska du som hyresgäst ersätta detta.

Lokalerna skall återlämnas tömda och väl städade. Städningen är en del i överlåtelsen och har inte annat avtalats ska lokalen vara väl städad och rengjord vid avflyttningen från lokalen.

I flyttstädningen ingår rengöring av golv, väggar, tak, fönster,  skåp, tak-golvlister, dörrar, trösklar, strömbrytare samt pentry och wc om det finns inom era förhyrda lokalytor.

Om lokalerna inte är tillfredsställande städade genomför Soft Center flyttstädning på din bekostnad.