Salsabeel Language Services

Soft Center 4 plan 3

Världens moderna samhällen har blivit alltmer multikulturella, och det är därför viktigt i all marknadsföring att ta hänsyn till detta.
Salsabeel Language Services arbetar med tolkningar, textrådgivning, översättningar och korrekturläsningar, och i nuläget arbetar vi med engelska, svenska och isländska.
För er som vill få det mänskliga i marknadsföringen, tveka inte kontakta oss på Salsabeel Language Services!