infokomp

Soft Center 7 plan 2

En språkutbildning med yrkesinriktning
Yrkessvenska är för dig som vill förbättra dina språkkunskaper i svenska inom ditt yrkesområde.
Målet med utbildningen är att du ska utveckla tillräckliga språkfärdigheter för att kunna genomföra en arbetsmarknadsutbildning,
en praktik eller ett arbete.
yrkessvenska-produktblad-arbetsformedlingen

 

Kontaktperson:
Samordnare: Lina Olsén 070 164 28 94