Asuria People Services AB

Soft Center 7 plan 2

I samarbete med arbetsgivare, myndigheter och kommuner hjälper Asuria jobbsökande att hitta långsiktig anställning

Entreprenöriella hjärtan
Det som gör Asuria verkligen unikt är att hos oss är alla verkligen entreprenörer. Asurias företagskultur driver nytänkande, utmaning och passion i alla tjänster vi levererar.

Kärnan i alla våra tjänster är Asurias anställda. Vi tror på att framgång i tjänsteleverans bygger på att varje medarbetare behandlar alla vi möter med empati, värdighet och respekt.

Vår personal rekryteras från många olika bakgrunder, men det gemensamma för alla är deras vilja att hitta nya idéer och tillvägagångssätt, vara fantasifulla, uppfinningsrika och snabbfotade i förändringar samt ständigt sträva efter kontinuerlig förbättring.

Vår förmåga och önskan att konstant förnyas och utvecklas återspeglas i vår tillämpning av de senaste forskningsrönen inom kognitiv beteendevetenskap och psykologisk ekonomi; detta för att säkerställa att vi fokuserar på varje individs styrkor. Vi tillämpar också den bästa tekniken för att garantera att vi levererar våra tjänster så effektivt som möjligt samt med största möjliga effekt.

Hos Asuria kommer du alltid att hitta nya tillvägagångssätt att utföra tjänster riktade till människor. Tillvägagångssätt som fokuserar på innovation och tillväxttänkande parat med en empatisk inställning till de personer som vi är här för att hjälpa.

Asuria är ett företag som består av människor med entreprenöriella hjärtan.