Solceller

Soft Center installera ytterligare solpaneler på tre fastigheter.
Denna gång avser det Soft Center 2, 4, 5 som ska ge oss förnybar energi.
För oss är solpaneler och egenproduktion av el, ett viktigt steg för att attrahera nya hyresgäster och behålla de vi har idag. Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör och vi ser investeringen som en framtidssäkring. Och så skapar det stolthet internt att känna att vi är med och gör skillnad.

Hösten 2020 färdigställdes solpaneler på en takyta om ca 650 kvm på fastigheterna
Soft Center 6 och 8.