Solceller

Soft Center har solpaneler på 5 fastighet som ger Soft Center förnybar energi. I dag har  Soft Center Ronneby ca 788 solpaneler på en takyta om ca 1.455 kvm av kontorshotellets takytor har idag solpaneler med en kapacitet att producera ca 280 000 kWh förnybar energi per år.

Soft Centers VD Jan Granström är nöjd med resultatet:
– För oss är solpanelerna och egenproduktion av el, ett viktigt steg för att attrahera nya hyresgäster och behålla de vi har idag. Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör och vi ser investeringen som en framtidssäkring. Och så skapar det stolthet internt att känna att vi är med och gör skillnad.

Hösten 2022 installerades 388 solpaneler på en takyta om ca 805 kvm på fastigheterna
Soft Center 2, 4, 5 och producera ca 160 000 kWh förnybar energi per år.

Hösten 2020 färdigställdes 400 solpaneler på en takyta om ca 650 kvm på fastigheterna
Soft Center 6 och 8 och producera 120 000 kWh förnybar energi per år.