Soft Center använder klimatklok el

Det ska vara enkelt att hjälpa miljön.
Soft Center använder klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle.