Saad Juristfirma

Soft Center 3, plan 1

  • Juridisk rådgivning
  • Offentligt biträde i asyl ärenden m.m.
  • Privat ombud i ärenden rörande socialrätt, familjerätt och straffrätt.