Saad Juristfirma

Soft Center 5 plan 1

Välkommen till Saad Juristfirma
Saad Juristfirma är en  byrå belägen i Soft Center 5 i Ronneby och med ett filialkontor i Malmö.
Vi erbjuder personlig, snabb och korrekt juridisk rådgivning.

Vi åtar oss att vara offentligt biträde i asylärenden samt rättshjälpsbiträde i tvistemål, fordransmål och vårdnadsmål, Du kan anlita oss som privat ombud inom ett flertal rättsområden, däribland inom migrationsrätt, familjerätt, brottmål och socialrätt.

Vi tillvaratar din rätt och dina intressen. Vi har erfarenhet och god kompetens. Genom ett särdeles stort engagemang erbjuder vi våra klienter ett personligt och professionellt bemötande.
Mitt arbete präglas av sekretess och empati.

Vi talar arabiska  och svenska.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.