Saad Juristfirma

Soft Center 3, plan 1

Saad Juristfirma har erfarenhet av att arbeta med migrationsrätt, brottmål och familjerätt bland annat vårdnadsmål och medling i familjerättsliga ärenden.
Jag kan företräda dig som så som offentligt biträde/ombud och privat försvarare i brottmål.
I de flesta fall betalar staten för mitt arbete i dessa ärenden. Min hjälp är då kostnadsfri för dig.