ECOKRAFT Sverige AB

Soft Center 5 plan 1

Tryggt liv med egen solel – Vi är en långsiktig partner för de som väljer livet med solceller

MISSION
ECOKRAFT driver omställningen till ett långsiktigt hållbart liv genom att fortsätta sträva efter absolut kundnöjdhet, hållbarhet i alla steg, noggrannhet i allt vi gör och genom att att lära, utbilda och inspirera till hållbara val.

HISTORIA
2008 startade Oscar Gustavsson ECOKRAFT, med syftet att projektera, leverera och installera lösningar som möjliggör livet med egen el.

Intresset och förståelse för solcellstekniken började redan på 90-talet när Oscar sommarjobbade hos hans morbror Uno, vars företag installerade solceller på husvagnar.

Fram till 2010 utvärderade ECOKRAFT flera alternativ för att producera förnybar energi och kom fram till att solceller är den bästa tekniken och är därför ECOKRAFTs primära produkt sedan dess.

Med omtanke för kunderna och med lärdomar från internationella marknader och generationer av solcellsteknik, väljer ECOKRAFT produkter som är hållbara, för framtida generationer.

ECOKRAFT använder extremt hållbar solcellsteknik med garanterad funktion, produktion och trygghet i 30 år.