Fridlund Juridik & Samhälle AB

Soft Center 4 plan 3
Entré via Soft center 5 – reception

Boka rådgivning när du behöver rättvisa.
Vi är till för privatpersoner och företag.

Om Fridlund Juridik
Vårt övergripande mål är att öka tillgången till rättvisa i området och lösa människors problem med analytisk kreativitet, juridisk aggressivitet, verbal begåvning, envist processande, bevisansamlig, effektiva förhandlingsstrategier, och ständigt uppdaterad kunskap inom alla juridiska rättsområden.

Privatpersoner
Vi är framför allt framgångsrika genom att överklaga myndigheters avslag till domstol. Därjämte hjälper vi privatpersoner att få rätt vid tvister med arbetsgivare, näringsidkare, och andra. Vi ordar även med fullmakt, gåvobrev, skuldebrev, testamente, framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord, fastighetsavskilning, och bodelning.

Bolag
Vårt mål är att våra bolagskunder ska expanderar genom att bland annat lösa problem med tillståndsansökningar, upphandlingar, och andra förhandlingar. Vi säkrar och skyddar bolag för att försäkra ett stabilt försvar inför eventuella framtida stämningar och sanktioner. Vi brukar exempelvis hjälpa bolag med lämpliga organisatoriska åtgärder inom informationssäkerhet. Vidare tar vi den som gjort bolag orätt till förhandling utan stämning, förlikning eller huvudförhandling i domstol.

Myndigheter
Vi ingår även upphandlingar med myndigheter. Vi löser organisatoriska problem med regelefterlevnad och implementeringsfel genom verksamhetsutveckling inom juridik och samhällsvetenskap. Exempel på områden som vi kan hjälpa myndigheterna att öka sin förmåga är inom barnrätt, skoljuridik, och informationssäkerhet. Vi erbjuder kurser inom offentlig rätt, mixad analysmetod, hållbar utveckling inom rättvisa, och rättsfilosofi.

Språk
Vår jurists modersmål är svenska men talar även engelska, spanska och arabiska.

Boka Rådgivning
Telefon: 0733 00 36 67
Telefontid: Vardagar och söndagar 07:30 – 16:30
Email: info@fridlundjuridik.se

Läs mer på vår hemsida
www.fridlundjuridik.se