Office IT Partner Sydost AB

Soft Center III plan 1

Office IT-Partner är Sveriges nya symbol för dig som är ute efter högsta IT kompetens.

Office IT-Partner är en av Sveriges största IT-aktörer för ledande tjänster inom IT med lokalt ägande och central styrka. Office IT-Partner är ett varumärke som helt bygger på certifierad specialistkompetens som är bland de högst ställda kraven i branschen.