Active Properties AB

Active Properties är ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt. Active Properties prioriterar fastighetsinvesteringar med hög avkastning, balanserad risk och långa hyresavtal för att därigenom uppnå en långsiktigt god avkastning till bolagets ägare.

Soft Center IV, plan 3

Affärsidén är att skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor och lätt industri/lager.

Active Properties AB (publ) bildades i juli 2006 genom att det O-listenoterade Active Capital AB, genomförde en s k sakutdelning till sina aktieägare.
Active Properties har idag ca 2 644 aktieägare men är ej börsnoterat.

Soft Center i Ronneby är ett helägt dotterbolag i Active Properties koncernen.