KRAMI

Soft Center 3, plan 3

Krami är ett samverkansorganisation mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.
Krami startade sin första verksamhet i Malmö 1980 och utifrån deras goda resultat sedan dess har flera Krami-verksamheter startat runt om i landet.
Krami Blekinge startade i slutet av 2011 och erbjuder personer med ett kriminellt förflutet möjlighet att via ett vägledningsprogram finna, få och behålla ett arbete eller en utbildning.