Kaoskompaniet

Soft Center 3, plan 2

VAD ÄR KAOSKOMPANIET?
KAOSKOMPANIET är ett projekt som drivs av Cela och Ronneby Kommun i samverkan med de andra kommunerna i Blekinge. Vi finansieras av Arbetsförmedlingen och ESF, och erbjuder personer som är 16-24 år möjlighet att jobba med sin passion. Med hjälp av oss utvecklar deltagarna en idé de redan har, eller så hjälps vi åt att hitta på något helt nytt. Vi ger tillgång till kontor och annan utrustning som kan behövas, samt hittar en passande mentor för varje projekt. Vi kan garantera att man hos oss på ett snabbt och roligt sätt ökar sina möjligheter till anställning eller annan inkomst, samtidigt som man utvecklas tillsammans med andra!

VADÅ KAOS?
KAOSKOMPANIET står på fyra ben. K står för kreativt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerad företagsamhet, och S för sensationer.

KREATIVT LÄRANDE
Vi blir modiga av att driva och utveckla idéer framåt. Vi testar affärs- och projektidéer i skarpt läge tillsammans med kluriga och kloka människor.

ARBETSPLATSER
Vi har projektkontor med datorer, internet, kollegor, och massor av kärleksfullt och utmanande stöd. Allt för att våra deltagare ska kunna planera, genomföra, och utvärdera sina projekt.

OKOMPLICERAD FÖRETAGSAMHET
Vi vill visa olika sätt att syssla med eget företagande utan byråkrati, och skapar kopplingar mellan deltagarna och näringsliv.

SENSATIONER
Vår redaktion som jobbar för att det som händer på KAOSKOMPANIET ska synas och höras!

HUR KAN JAG BLI EN DEL AV KAOSKOMPANIET?
Nya grupper startas med jämna mellanrum och vi söker både deltagare och mentorer. Hör av dig till Anna (anna.soderberg@ronneby.se) eller Anna (anna.campbellmidenhag@ronneby.se) om du vill veta mer!
Besök gärna www.kaoskompaniet.se.

 

Fakta:
Projektet kommer att involvera 180 deltagare under tre år från målgruppen unga arbetslösa mellan 18-24 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Projektet har även en sekundär målgrupp som inbegriper unga mellan 16-18 år och som inte går i gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med Näringslivsenheten i Ronneby och Arbetsförmedlingen.

Mera info

logga kaoskompaniet