Studera på Ronneby Kunskapskälla

kunskapskalla

Här kan ni ta del av vårt utbud utbildningar – Ronneby Kunskapskälla

En del utbildningar vid Kunskapskällan – både program och kurser –  söker du via antagning.se, med egen anmälningskod för oss. Dessa utbildningar kallar vi lärcenterbaserade, eftersom du följer föreläsningarna via telebild på ett lärcenter, i detta fallet Ronneby Kunskapskälla. Det kan jämställas med att studera på campus, skillnaden är att läraren befinner sig på distans.

Andra distansutbildningar kan vara webbaserade med eller utan obligatoriska träffar på kursorten. Naturligtvis är också du som läser dessa kurser, välkommen till Kunskapskällan. Vinsten med att studera i våra lokaler är att du kan träffa andra studenter i en studieanpassad miljö, får tillgång till teknisk utrustning och möter personal som på olika sätt gärna ger vägledning.

Oavsett om du studerar i våra lokaler eller framför allt hemifrån är du välkommen att skriva din tentamen hos oss.