Soft Center och Enkla Elbolaget – en solskenshistoria om hållbart partnerskap

Under hösten har Soft Center installerat solpaneler på två fastigheter.
Enkla Elbolaget har projektlett arbetet med att få upp 400 solpaneler på Soft Centers tak, 35 meter från marken. Nu täcks 650 m2 av kontorshotellets takyta av solpaneler med en kapacitet att producera 120 000 kWh förnybar energi per år. Enkla Elbolaget är en av hyresgästerna som får ta del av den hållbara elen.

 Soft Centers VD Jan Granström är nöjd med resultatet:
– För oss är solpanelerna och egenproduktion av el, ett viktigt steg för att attrahera nya hyresgäster och behålla de vi har idag. Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör och vi ser investeringen som en framtidssäkring. Och så skapar det stolthet internt att känna att vi är med och gör skillnad. Det är en stor fördel att ha en expertpartner som Enkla Elbolaget i huset vid en satsning som den här.

Installationen på kontorshotellets tak är Enkla Elbolagets högsta hittills – 35 meter upp! Och det har krävts både kranbilar och ställningsbyggen i den större skalan. Den beräknade produktionen från de 400 panelerna, som täcker en yta lika stor som en fotbollsplan, är 120 000 kWh/år. Det motsvarar uppvärmningen av ungefär 10 villor med genomsnittlig förbrukning.

– Det är alltid lika kul när vi kan gå i land med projekt av den här typen. Och det är förstås extra trevligt att solpanelerna är uppsatta på den huskropp där vi har vårt kontor. Om man ska vara lite filosofisk kan man säga att panelerna är det enda som finns mellan Enkla Elbolaget och solen – att vi är en del av själva energisystemet. Jag gillar den tanken!

För oss som hyresgäster i fastigheten, och ett bolag med fokus på förnybar energi, känns det hursomhelst speciellt att ta del av el som produceras rakt ovanför våra huvuden, säger Enkla Elbolagets VD Kenneth Johansson och fortsätter:

– Soft Center är en uppskattad samarbetspartner som satsar på förnybart. De har även upplåtit plats för elbilar på parkeringen och den solcarport som vi satte upp tidigare i höst står på Soft Centers mark, precis som Enkla Elbolagets laddstolpar för medarbetare. Solpanelerna på taket är pricken över i för vårt hållbara partnerskap.

Frågor? Kontakta
Jan Granström, VD Soft Center 0733-75 92 44
Sam Ivarsson, Teknisk projektledare Enkla Elbolaget 0730-23 78 58
Kenneth Johansson, VD Enkla Elbolaget 0708-45 15 82