Soft Center installerar solceller

Soft Center installera solcellsanläggning på 650 kvm.
Installationen är nu klar på Soft Center byggnad 6 och arbetet med att installera solceller på Soft Center byggnad 8 har påbörjats.

         
Soft Center 6                                                                Soft Center 8