Soft Center installerar solceller

Soft Center installera solcellsanläggning på 650 kvm.
Installationen har påbörjats på Soft Center byggnad 6 och därefter fortsätter arbetet med att installera solceller på Soft Center byggnad 8.