SKAPA utvecklingspris 2015 i Blekinge tilldelas Anders Jönsson Swedish Waterjet Lab (SWL)

Det började med att göra kristallvaser blanka.

– Vätskestrålepolering för komplexa geometrier

Anders Jönsson arbetar som forsknings- och labbchef på Swedish Waterjet Lab (vattenskärlabbet). Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Glafo (glasforskningsinstitutet) drevs tidigare ett projekt i vattenskärlabbet med syfte att polera kristallvaser med dekor som gjorde dem svåra att polera traditionellt. Glasindustrin har tidigare använt sig av en mycket miljöfarlig metod för att polera kristallvaserna och för att hitta ett hållbart alternativ för framtiden så initierades projektet ’Polering av glas med vattenskärteknik’. Tack vare den 40 år långa erfarenheten av vattenskärning i Ronneby kunde en ny teknik tas fram som visade sig ge goda poleringsresultat. Den höga kompetensen inom vattenskärning och vattenskärmaskinerna som tillverkas i Ronneby var förutsättningar för att den nya tekniken skulle kunna ta form.

Glas är ett synnerligen svårt material att bearbeta så projektet lade en mycket god grund till att även prova andra material, såsom metaller. Tekniken är i sin linda, men har redan skapat företag som utför tester och även har kundorder avseende polering av verktygsstål. Innovationskontor syd och BTH Innovation har stöttat under processen att ta tekniken från ett forskningsprojekt till affärsidé.

Anders Jönsson har nu blivit tilldelad SKAPA utvecklingspris i Blekinge 2015. Anders ser en stor potential i denna bearbetningsmetod och är väldigt glad åt den uppmuntran som priset ger.

– Möjligheterna till affärsutveckling kring metoden är otroligt stor och det känns extra roligt att få arbeta vidare i tätt samarbete med vattenskärföretagen i Ronneby kring framtida utveckling, säger Anders.

Anders har en god förebild i entreprenören och eldsjälen Jan Ryd som startade Waterjet Sweden och som fick SKAPA utvecklingspris 1996.

SKAPA Utvecklingspris
SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som får fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.