Ronnebys Näringslivstidning

Ronnebys första gemensamma näringslivstidning är klar. Tidningen är en av näringslivets största gemensamma marknadsföringssatsningar och ambitionen är att den ska bli ett viktigt marknadsföringsverktyg för både företag, kommun och näringslivet i stort.
Näringslivstidningen ska attrahera nya företag att etablera sig i Ronneby.

Ronneby vill jobba offensivt när det gäller att få företag att etablera sig i kommunen. Det finns även behov hos företagen att berätta om näringslivets utveckling i Ronneby, om hur vi samarbetar och hur det är att driva företag här.

Här möter du Ronnebyandan
I tidningen presenteras företagare, framtidsprojekt, rekreation och samverkan mellan företag – företag, det vi ofta kallar ”Ronnebyandan”. Tidningen kommer i första hand att distribueras till företag men också privatpersoner som är intresserade av att etablera sig i kommunen.

Vem står bakom tidningen
Tidningens avsändare är Ronneby Företagsgrupp och ordförande Ronny Johannesson. Paula van Riessen på ABRI har drivit projektet och varit kommunikatör mellan beställare, företag och ROXX Communication group – som har producerat tidningen.

Tidningen finns för den som är intresserad i vår reception, eller ladda ner den i PDF format via länken

Företagande i Ronneby