Soft Center är medlem i Fastighetsägarna

Soft Center Fastighets AB följer Fastighetsägarnas etiska regler och värnar om goda och förtroendefulla relationer till alla er som hyr/arbetar i våra fastigheter.