Välkommen till frukostträff!

Den 22 mars bjuder Näringslivskontoret på Ronneby kommun tillsammans med Techtank in till en frukostträff för att informera om nya insatser och stöd som kan erbjudas för industri- och teknikföretag i regionen. Varmt välkommen!

Techtank är nu inne på sitt fjärde år som teknikkluster och det händer oerhört mycket! Vi har en verksamhet som på olika sätt stödjer industrin i regionen inom teknik-, kompetens- och affärsutveckling. Många av insatserna gör vi tillsammans med kommunerna i Blekinge och våra olika samarbetspartners.

TA DEL AV NYA INSATSER!
Techtank har fått flera projekt beviljade som under de närmaste åren på olika sätt stödjer industri- och teknikföretag att möta och ta tillvara framtidens utmaningar och möjligheter.
Exempel på insatser:
• Strategisk ledning för industriföretagen
• Affärsutveckling mot nya marknader
• Employer branding
• Digitalisering
• Produktionseffektivitet
Detta, tillsammans med att Techtank sedan i september 2018 också är en del av IUC-nätverket Sverige (Industriella utvecklingscentra), gör att vi har en bred portfölj av möjligheter för industriföretagen i regionen.

För att fler ska få ta del av allt som erbjuds bjuder vi nu in till träffar i samtliga kommuner i Blekinge för att informera om detta. I Ronneby hålls träffen på Ronneby Business Center fredagen den 22 mars kl. 07.30-09.00.

PROGRAM
07.30 Frukost
07.55 Ronnebys näringslivschef Torbjörn Lind inleder
08.00 Klusterledare Jörgen Adolfsson m fl från Techtank
informerar om nya insatser för industri- och
teknikföretag i regionen
09.00 Avslut

Träffen riktar sig särskilt till industri- och teknikföretag och aktörer som på olika sätt stödjer dessa och kan ha nytta av informationen.
Välkommen med din anmälan senast den 20 mars på bokning.techtank.se länk till annan webbplats