Ny VD till Soft Center

Vi välkomnar Jan Granström som ny VD till Soft Center
Jan är utbildad byggnadsingenjör och kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på
AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI).
Jan tillträder sin tjänst den 2 maj.