Finansiering vid start av företag

Arrangör: NyföretagarCentrum Ronneby, Almi Invest och SEB
Anmälan till ronneby@nyforetagarcentrum.se
Läs mer om NyföretagarCentrum Ronneby