SFI – Vuxenutbildning

Soft Center 7 Oktogonen samt förbindelselänken 8:1 plan 4

Svenskundervisning för invandrare (Sfi), är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för dig som inte har svenska som modersmål.

Vuxenutbildningen ansvarar för kommunens SFI-undervisning.
Antagning görs kontinuerligt. Undervisningen bedrivs under hela året med ett uppehåll på sommaren.