Vuxenutbildningen Karlskrona

Soft Center 3, plan 4

Elutbildning
Det bedöms vara hög efterfrågan på elektriker inom både ett och fem år. Efterfrågan på yrkesgruppen ökar när det byggs mer. Byggföretagen ser positivt på utvecklingen inom byggbranschen, vilket är positivt för yrkesgruppen (enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass).

Mera info