Thoren Framtid Förskola

Soft Center 7 plan 1

Vi lägger grunden för en färgglad framtid
Alla barn bär på oändligt många möjligheter och det är vårt uppdrag att ta till vara på dem. På Thoren Framtid får förskolebarnen utveckla sitt lärande och sina talanger på det sätt som passar just dem och deras förmågor.