TA Right Consulting AB

Soft Center 5, plan 1

TA Right Consulting AB bedriver en aktiv och kostnadseffektiv redovisning och rådgivning inom ekonomi och beskattning samt att tillhandahålla där tillhörande tjänster. Vi ger företagen den hjälp och stöd som behövs.

Våra tjänster är bokföring, finansiella rapporter deklarationer för moms eller arbetsgivaravgifter, balans & resultaträkning, revision, konsulttjänster, interna redovisningssystem / kassasystem hos kund inklusive installation av programvara.