SPF Blekingedistrikt

Soft Center I plan 1

SPF, Sveriges Pensionärsförbund är en medlemsorganisation för personer som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF har idag ca 260 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt. Inflytande, valfrihet och livskvalitet samman- fattar var SPF arbetar med.