Blekinge Integrations- och Utbildningscenter – Samhällsorientering på Hemspråk

Soft Center 6, plan 3

Kommunen bedriver Samhällsorientering för nyanlända med hjälp av 12 samhällskommunikatörer som tillsammans utbildar på 12 olika språk. Denna jättesatsning bedrivs i nuläget i projektform med bland annat medel från Länsstyrelsen och Europeiska flyktingfonden.

Kommunen samverkar även med kommunerna Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd då samhällskommunikatörerna ambulerande undervisar där. Inom ramen för projektet bedrivs också studiehandledning på modersmål i grundskolan och på gymnasieskola, Hälsoinformation för samtliga nyanlända som ingår i etableringsuppdraget och en Boskola för nyanlända hyresgäster.

Mera info