Samhall AB

Soft Center 3 plan 1

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av.

Vi har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden –baserat på våra medarbetares kompetens och förmågor – inom arbetsplats- och fastighetsservice, lager och logistik, städ och tvätt, tillverkning samt äldreservice.