Ronneby Miljö & Teknik AB

Soft Center 8 plan 3

Ronneby Miljö & Teknik AB bildades 1999 och är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun.

Vi hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år.

Vi har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Genom att vi arbetar med en helhetssyn och använder oss av modern teknik skapar vi en renare miljö runt om i kommunen.