Ronneby Kunskapskälla

Soft Center 8:1 plan 1

Du som funderar på att utbilda dig! Välkommen till oss för att få tips och förslag på alla nivåer.
Hit kan du komma för att delta i eftergymnasiala nätbaserade utbildningar, följa öppna föreläsningar, delta i korta kurser m.m.

•Studera ostört eller tillsammans med andra
•Rådgivare på plats
•Informationsmaterial
•Datorer för informationssökning, annan modern teknik

Ronneby kommun står bakom lärcentret som startades 2009. Samarbete pågår med bland andra Arbetsförmedliingen, flera högskolor, arbetsmarknadscoacher, Ronneby Industrigrupp, Nyföretagarcentrum, studieförbund, fackföreningar m.fl.

Plats Soft Center, ingång Röda tornet.