Off4all AB

Off4all AB
Soft Center V, plan 1

OFF4ALL AB hjälper den lilla företagaren att fokusera på sin verksamhet. Låt oss sköta den löpande bokföringen och löner.

Vi arbetar i VISMA SPCS 1000 och VISMA Lön 600. Antingen kan man välja att vi sköter den löpande bokföringen på vårt kontor på Soft Center eller så kommer vi ut till Er och sköter den på Ert kontor med det program som Ni önskar. Vi har erfarenhet av olika program såsom Agresso, Hogia och andra versioner av SPCS.
Vi gör löpande bokföring för kundreskontra, leverantörreskontra, huvudbokstranskationer, skattedeklarationer.
Vi kan även hjäpa er med beräkning och bokföring av löner.