Off4all AB

Soft Center 5, plan 1

Skall vi fokusera på din verksamhet tillsammans?
Det är väldigt lätt att lägga bokföring och annat administrativt arbete åt sidan när man vill fokusera all sin energi på att hitta kunder och öka intäkterna.
Då kanske jag kan hjälpa dig?
Jag hjälper dig med allt från bokföring, löner och bokslut. Jag stöttar även i processer att förnya och förbättra rutiner och digitala flöden.
Som auktoriserad redovisningskonsult står jag för kvalitet och har flera års erfarenhet av eget företagande och ser framtidens behov av digitalisering.

När man startar sitt företag vill man först och främst komma igång med försäljning och sina egna tjänster. Därför bör man lämna bokföring och redovisningen
till någon som kan regler och vet vad gäller. Boka ett möte idag så ser jag över din situation och gör dig till min unika kund.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller
en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen.

Vi erbjuder