NyföretagarCentrum Ronneby

Soft Center 5 plan 1

Välkommen till NyföretagarCentrum!
Kostnadsfri rådgivning när du ska starta företag

Rådgivare på cirka 90 NyföretagarCentrum runtom i landet ger varje år ungefär 14 000 personer kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning och coachning inför deras start av eget företag. Rådgivningen täcker 200 av Sveriges kommuner.
Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv och vi samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa bästa möjliga möjligheter till nyföretagande på varje ort där vi finns. Vårt nätverk, som består av tusentals företagare och experter, är en unik tillgång i vårt arbete för ökat nyföretagande.