NovaCast Systems AB

Soft Center I plan 3

NovaCast brinner för att hjälpa gjuterier och gjutgodsköpare att säkerställa kvalitet, gjuta rätt från början och minska sin miljöpåverkan genom sina tekniska systemlösningar.

NovaCast utvecklar två olika systemlösningar.

ATAS MetStar är en metallurgisk processtyrningsverktyg som bidrar till en jämnare produktionsprocess och kvalitet på smältan vilket minskar kassationer.

NovaFlow&Solid är ett processimuleringsverktyg som möjliggör att hitta och rätta till defekter på gjutgodset så att när det väl gjuts är det optimerat för sitt syfte.

Bolaget har huvudkontor i Ronneby samt försäljningskontor i Göteborg, USA och Indien.