Nova Innovation Solutions AB

Soft Center I, plan 1

Innovativ och hållbar produktionsteknik

En teknik som tar vid där andra polermetoder går bet. Utvecklad i samverkan med flera framstående forskningsaktörer i Sverige.
Med låg energiförbrukning och ett slutet system för polervätskan är tekniken utvecklad för framtidens produktion.
Helautomatiserad kostnads- och resurseffektiv polering av komplexa former och känsliga material.