Merit Utbildning AB

Soft Center 7 plan 2

Vi utbildar och coachar för att varje person ska hitta sin snabbaste och bästa väg mot rätt arbete och delaktighet i samhället.

Våra olika utbildningar har ett och samma övergripande syfte – att förbereda för och leda till arbete. Alla insatser på Merit utgår från varje persons drivkrafter, erfarenheter och kompetenser för att motivera och snabba på inlärningen. Har du frågor?
Kontakta oss! Vi ses!

Kontaktperson Soft Center: Per Bengtsson
E-post: per.bengtsson@meritutbildning.com
Tfn: +46 760 02 54 71