Max Matthiessen

Soft Center 5 plan 3

Vi är inte en i mängden
Vårt erbjudande inom pension, försäkring och kapitalplaceringar vänder sig till företag, egenföretagare och privatpersoner i hela Sverige. Som kund kan du känna dig trygg och istället lägga din tid och kraft på något annat – något våra kunder kunnat göra i över 120 år nu.

Som företag får ni kontroll på pensionskostnaderna, hjälp att effektivisera administrationen och – sist men inte minst – så får era medarbetare upphandlade och personligt anpassade lösningar och förstår att företagets pensionsplan är en stor förmån. De flesta företag ger oss ett helhetsuppdrag med den mix av tjänster och produkter som ger bäst effekt av investeringen i personalen.

Som anställda på ett av våra kundföretag, privatperson eller egenföretagare får du och din familj rätt försäkringsskydd, rätt risknivå och de bästa förutsättningarna för en hög värdetillväxt på sparandet. Allt förpackat i en skatteoptimerad helhetslösning som du förstår och hela tiden kan följa på webben.

På marknaden finns idag många olika rådgivare. Vi är inte en i mängden. Vi arbetar helt fristående från försäkringsbolag och banker. Det betyder att vi hela tiden kan erbjuda dig de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden – allt för att hjälpa dig till den lösning som passar dig. Vi prioriterar stabilitet, långsiktighet och kvalitet i verksamheten före snabb tillväxt. Den strategin har tagit oss till positionen som marknadsledare med branschens mest nöjda kunder.

Kort om Max Matthiessen
Grundades 1889
13 000 företag och 150 000 individer som kunder
Lokal förankring genom 380 medarbetare på 23 orter
ISO 9001-certifierade sedan 1995
AAA i finansiell rating (D&B)
584 miljoner kronor i omsättning (2009)
Ägs av Altor, Bure och medarbetare inom koncernen
Står under Finansinspektionens tillsyn
Medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm)

Kontakta oss för en presentation eller offert.