HSO Blekinge

Soft Center 5 plan 1

HSO Blekinge är en samverkansorganisation för 25 anslutna medlemsföreningar i Blekinge län och tillsammans har våra medlemsföreningar cirka 5 000 medlemmar.
HSO Blekinge är därmed den största funktionshinderorganisationen i länet och samverkar även i länets kommuner med lokala HSO.
HSO Blekinges målsättning är att bedriva en verksamhet inom alla områden i samhället till gagn för personer med funktionsnedsättning.