FöretagsHälsan FHC AB

Soft Center 4 plan 1 – entré via Soft Center 5 plan 1

Det är många faktorer som påverkar hur vi trivs på arbetet och hur vi mår.
Visst handlar det om ergonomi, buller- och risknivåer men också sådant som kultur,
krav och attityder. FöretagsHälsan jobbar över hela spektrat och hjälper er att göra
arbetsplatsen till en välfungerande helhet.

Läs mer på vår hemsida www.fhc.nu