Föreningen Sällskapet

Soft Center I, plan 4

Föreningen Sällskapet i Ronneby grundades 1912 och var inledningsvis en klubb för ¨sällskaplig samvaro såsom konversation, läsning av tidningar samt kortspel och andra förströelser ( ur föreningens ursprungliga stadgar).
Bridge kom tidigt med i programmet och tävlingsbridge är numera den dominerande verksamheten. Trivsel och sällskaplig samvaro är fortfarande föreningens främsta målsättning.