Folkuniversitetet

Soft Center 7 plan 2

Kundval Rusta och matcha – KROM Blekinge
Få hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier.
I KROM anpassar vi tjänsten till dina behov. Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.
Rusta innebär att vi förbereder vid dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier.
Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

Kontakt:
Anders Björkander
Tfn: 010-155 75 35
anders.bjorkander@folkuniversitetet.se

Arbetsförmedlingen

SFI: svenska för invandrare

Vi riktar oss både till dig som inte har någon studiebakgrund (studieväg 1) och dig som har studerat på grundskola, gymnasieskola eller högskola och universitet (studieväg 2 och studieväg 3). Våra utbildningar anpassas efter dina behov.
Studieväg 1
Sfi på studieväg 1 passar dig som har kort eller ingen skolbakgrund (0-5 år) i ditt hemland
Studieväg 2
Sfi på studieväg 2 ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket så att du kan delta i samhället, arbetslivet eller vidare studier.
Studieväg 3
Sfi på studieväg 3 riktar sig till dig som har en god studie- och datorvana och redan har en gymnasie-, högskole- eller universitetsutbildning.

Om du vill läsa SFI som arrangeras av Folkuniversitetet/Jämshögs folkhögskola behöver du mejla till utbildningskansliet@ronneby.se.
Döp mailet till ”Anmälan SFI Jämshög” och uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Kontakt:
Ajna Caprnja
Tfn: 0470-78 44 10
ajna.caprnja@folkuniversitetet.se