Folkuniversitetet

Soft Center 7 plan 2

Kundval Rusta och matcha  – KROM Blekinge
Få hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier.
I KROM anpassar vi tjänsten till dina behov. Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.

Rusta innebär att vi förbereder vid dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier.
Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

Kontakt:
Anders Björkander
Tfn: 010-155 75 35
anders.bjorkander@folkuniversitetet.se

Arbetsförmedlingen