Folktandvårdens stab Region Blekinge

Soft Center Förbindelselänk 8:1, plan 2

Folktandvården har ett särskilt ansvar för att se till att barn och ungdomar får tandvård. Folktandvården har en förebyggande inriktning och finns vid mottagningar i länets alla städer och på en rad andra orter.

I folktandvården ingår även specialisttandvård, sjukhustandvård, uppsökande tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Kontaktuppgifter till folktandvården