Falck Sverige AB (fd AB Previa)

Soft Center 3 plan 1

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, Falck koncernen, bidrar vi till att skapa hållbara arbetsplatser runt om i hela Sverige.

Sveriges ledande företag inom företagshälsa
Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken.

Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

Previa har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
Vi anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda.
2019 omsatte Previa drygt 1,1 miljarder kronor.