Cura Individutveckling

Soft Center III plan 3

Kommunsamverkan Cura Individutveckling hjälper människor att växa och fungera utifrån sina individuella förutsättningar. Vi erbjuder bland annat vård- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Vi har även inriktning mot autism och Aspergers syndrom där vi erbjuder gymnasieutbildning med internat och andra typer av boende. Och mycket mer.