Arbetslivsresurs AR AB

Soft Center 3, plan 4

Vi arbetar med att konkret hjälpa arbetsgivare sänka långtidsfrånvaron, stödja medarbetare vid omställning och i behov av karriärväxling samt utveckla organisation och medarbetare.

Vi är ledande i Sverige inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Med mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt stöd till verksamheter i omställning kan vi vara lots genom förändringsprocesser.

Med över 200 konsulter på 40 orter i Sverige förenar vi strukturerade och kvalitetssäkrade metoder och processer med en lokal närvaro och kännedom. Att vi finns över hela landet gör att vi alltid kan arbeta med arbetsgivare som kräver enhetligt arbetssätt oavsett var leverans sker.

Hos oss arbetar bland annat:

beteendevetare
socionomer
karriärvägledare
leg. psykologer
leg. arbetsterapeuter
leg. sjukgymnaster
leg. sjuksköterskor
Att anlita Arbetslivsresurs är en lönsam investering. Vi åstadkommer dokumenterat långsiktiga lösningar i de uppdrag vi arbetar med.