Tech Network Ronneby

Soft Center V plan 1

TECH NETWORK RONNEBY är ett komplement till de befintliga aktörer som arbetar med att stimulera entreprenörskap och nyföretagande i Ronneby. Nätverket ska fungera som en dörröppnare för att underlätta kommunikation och samarbete över gränserna mellan näringsliv, högskola och myndighet i marknadsdrivna aktiviteter och projekt.

I detta nätverk fokuserar vi på företag med verksamhet relaterat till Elektromekanik/Trådlös kommunikation, Polymer-/Kompositteknik samt Vattenskärning.