Stejo designbyrå AB

Soft Center 3, plan 2

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Det handlar alltså om mer än att sätta färg på en låda och ju tidigare designkompetens knyts till en utveckling, desto bättre blir resultatet. Stejo designbyrå hjälper ditt företag att lyckas med detta.