Start Ronneby

Soft Center VI, plan 3

Start Ronneby är en mottagningsenhet för nyanlända familjer med barn från 1-19 år som tidigare inte varit inskrivna i svensk skola.
Välkomna till inskrivning i vår expedition på Soft Center, Röda Tornet, Plan 4, ingång ”Lärare”.

Start Ronneby jobbar med barnet och familjen under fem veckor innan man går vidare till förskola, förskoleklass eller skola.

Det här händer under tiden på Start Ronneby:

  • Kartläggning kring barnets tidigare skolgång
  • Social kartläggning
  • Hälsosamtal med skolsköterska
  • Undervisning i svenska
  • Aktiviteter med vår bildpedagog
  • Information från polis och räddningstjänst
  • Skolinformation till vårdnadshavare
  • Hjälp med ansökan till förskola
  • Hjälp med att välja skola
  • Överlämning till mottagande skola i kommunen

Vi hjälper även nyanlända familjer som flyttar från en annan kommun i Sverige och som har barn som redan varit inskrivna på en skola, vidare till rätt skola i Ronneby.

Mera info Start Ronneby