Skorstensfejarmästarna Syd AB

Soft Center III, plan 2

Skorstensfejarmästarna grundades 1994 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet. Bolaget ägs idag av 7 aktörer inom sotningsbranschen med en sammanlagd erfarenhet om nära 200 år. Samtliga inom ägarkretsen är behöriga skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Sedan den 17 november 2010 är Skorstensfejarmästarna Certifierade enligt Kvalitetssäkrings-systemet ISO 9001:2008 samt Miljöledningssystemet ISO 14001:2004.

Målsättning
Vi ska göra våra kunders fastigheter säkrare, energisnålare och miljövänligare genom att utföra rengöring, rådgivning och kontroller inom eldstads, rök-, avgaskanals och imkanals området.

Vi ska för våra kunder förebygga brand och brandspridning, minska energiförbrukning och sänka miljöpåverkan genom:

– Brandskyddskontroll
– Sotning (rengöring)
– Ventilations arbete
– Energi
– Utbildning, egensotning – eldningsteknik

empty_alt